Technic22 - Specialized Services for Machinary

HISTÒRIA

Technic22 és una empresa de serveis industrials que neix amb la finalitat d’oferir solucions postvenda per a maquinària CNC, per a tots els processos productius d’automatització i fabricació de màquines en general, especialitzada en manteniment preventiu i estratègies productives de mecanització.

L’origen de l’equip de tècnics que formen Technic22 es remunta a més de 25 anys en contacte amb màquines industrials, principalment CNC (maquinària Bermaq), amb capacitat d’analitzar, diagnosticar i oferir un suport integral a la indústria en tot allò que es relacioni amb el manteniment i la fabricació de maquinària.

Saber-ne més

MISSIÓ, VISIÓ

I VALORS

MISSIÓ
Oferir serveis de manteniment de maquinària industrial, en col·laboració estreta amb els clients per mantenir les màquines en funcionament i sense aturades i innovant en el camp de servei postvenda, tot amb la finalitat d’aportar valor als nostres clients.

VISIÓ
Treballem col·laborant de manera estreta amb els nostres clients per aportar solucions de manteniment econòmicament viables i que més bé s’adaptin a les seves necessitats, i amb aspiració i visió de contribuir a la superació de les barreres tecnològiques per a un futur millor per a les persones.

VALORS
Els principis que regeixen el nostre dia a dia són ètica, compromís social (posem la tecnologia al servei de les persones amb la voluntat ferma de millorar la seva qualitat de vida i/o les condicions en què desenvolupen la seva feina i/o activitat), responsabilitat, compromís, esforç, innovació (el compromís de créixer desenvolupant tecnologia pròpia i establint col·laboracions i aliances amb altres companyies i entitats per avançar-nos així a les necessitats que marquen la societat i la tecnologia), companyonia, motivació, passió (el motor que mou l’equip que forma Technic22 per arribar al lideratge i convertir-se en un referent en automatització industrial).

Saber-ne més

EQUIP

francesc

Francesc Belmar
Director tècnic i Assistència Tècnica
fbelmar@technic22.com

ramon

Ramon Villaró
Director tècnic, Compres i Comercial
rvillaro@technic22.com

jordi

Jordi Reig
Responsable Servei Tècnic
Assistència telefònica
jreig@technic22.com

laura

Laura Masplà
Administració
lmaspla@technic22.com

 

 

Saber-ne més

SUMANT ESFoRçOS
GARANTIm RESULTAtS

eProject4 i Technic22 treballen braç a braç per donar solucions globals al mercat 

eProject4 és una empresa d’enginyeria dinàmica amb la finalitat d’oferir solucions integrals per a tots els processos productius d’automatització i fabricació de màquines en general, especialitzada en disseny, construcció de maquinària CNC i posteriors estratègies productives de mecanització. L’objectiu d’eProject4 és la satisfacció dels nostres clients aportant al mercat solucions d’elevat valor tecnològic, en què és un referent en R+D+I. El valor afegit d’eProject4 és el “know how” dels seus enginyers, adquirit amb més de 10 anys d’experiència en el disseny i fabricació de solucions industrials i màquines CNC de 3 i 5 eixos a l’antiga empresa Bermaq.
Més info a www.eproject4.com

Technic22 és una empresa que ofereix serveis de suport tecnològic, especialitzada en maquinària CNC d’àmbit general. L’àmplia experiència del personal que integra l’empresa en màquines de la marca Bermaq permet donar un servei integral i cobrir les àrees de prevenció, reparació, formació i ajustament de geometries amb equips de mesura especial (Laser Faro). Technic22 disposa de línia d’atenció telefònica per donar servei online als clients.
Més info a www.technic22.com

Saber-ne més